ISO9001:2008

ISO9001:2008

Zoals aangegeven waren de wijzigingen in de ISO9001:2008 minimaal. Vanuit de ISO regulering moet er echter regelmatig een revisie plaats vinden. Iedere 5 jaren wordt de norm door een Technisch Comité beoordeeld. Daardoor wordt in de praktijk zo iedere 7 a 8 jaren een wijziging doorgevoerd.

Enkele jaren ervoor was een document gepubliceerd onder de ISO9000-2005, waarin de 8 management principes zijn opgenomen. Een afgeleide van het EFQM model (European Quality Award)

Principle 1 – Customer focus
Principle 2 – Leadership
Principle 3 – Involvement of people
Principle 4 – Process approach
Principle 5 – System approach to management
Principle 6 – Continual improvement
Principle 7 – Factual approach to decision making
Principle 8 – Mutually beneficial supplier relationships

 

 

 

ISO9001:2015<<  ISO9001:2008   >>ISO9001:2000