ISO9001:2015

ISO9001:2015

In september 2015 zijn de ISO9001-normen drastisch gewijzigd.
Daar waar de 2008 versie nauwelijks is aangepast ten opzichte van de 2000 versie is in 2015 gekozen voor een andere invalshoek.

De “process approach” (het proces denken) is nog steeds intact en zelfs enigszins aangescherpt.  Daar waar echter in de 2008 / 2000 versie het uitgangspunt van de beheersing werd ingeleid door een inventarisatie van “criteria”, is risico management het uitgangspunt geworden.  Beter gezegd, het management van risico’s en opportuniteiten.

Een tweede belangrijke verandering is dat de structuur van de norm ook een standaardisatie is ondergaan. Daar waar in het verleden management systeem normen onderling verschilden in opzet, is een akkoord gesloten om voor alle management systeem normen (kwaliteit, milieu, energie, veiligheid (etc)) de zelfde High Level Structure (HLS) toe te passen:

High Level Structure voor managementsysteemnormen:

1 Onderwerp en toepassingsgebied
2 Normatieve verwijzingen
3 Termen en definities
4 Context van de organisatie
4.1 Inzicht verkrijgen in de organisatie en haar context
4.2 Inzicht verkrijgen in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden
4.3 Het toepassingsgebied van het (kwaliteit, milieu, energie, veiligheid (etc))managementsysteem vaststellen
4.4 (kwaliteit, milieu, energie, veiligheid (etc))managementsysteem
5 Leiderschap
5.1 Leiderschap en betrokkenheid
5.2 Beleid
5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie
6 Planning
6.1 Maatregelen om risico’s aan te pakken en kansen te benutten
6.2 (kwaliteit, milieu, energie, veiligheid (etc)) doelstellingen en de planning om ze te bereiken
7 Ondersteuning
7.1 Middelen
7.2 Competentie
7.3 Bewustzijn
7.4 Communicatie
7.5 Gedocumenteerde informatie
8 Uitvoering
8.1 Operationele planning en uitvoering
9 Evaluatie van de prestaties
9.1 Monitoren, meten, analyseren en evalueren
9.2 Interne audit
9.3 Directiebeoordeling
10 Verbetering
10.1 Afwijkingen en corrigerende maatregelen
10.2 Continue verbetering

Bron:  NEN

 

 

ISO9001:2015    >>ISO9001:2008